Ketua MPK SMA N 7 PURWOREJO PERIODE 2021/2022
👤Ketua Umum MPK : Hasna Fadhilah Aulia (XI MIPA 2)
👤Wakil Ketua MPK : Wisnu Rifky Mahendra (XI IPS 2)

Ketua OSIS SMA N 7 PURWOREJO PERIODE 2021/2022
👤Ketua Umum OSIS : Rizaldi Khrisna Aditya (XI MIPA
👤Ketua 1 OSIS : Dinda Kelani Syawaliani N. (XI IPS 2)
👤Ketua 2 OSIS : Irdha Istamarra Qanita (XI MIPA 2)