Purworejo, 29/03/2023. Dalam rangka pembinaan peningkatan keimanan dan ketakwaan di bulan Ramadhan SMA Negeri 7 Purworejo mengadakan pesantren Ramadhan yang diikuti oleh seluruh kelas X dan XI. Kegiatan dilaksanakan mulai dari Senin (27/03/2023) sampai Kamis (30/03/2023) untuk kelas X yang bertempat di SMA Negeri 7 Purworejo. Sedangkan kelas XI mulai hari Senin (03/04/2023) sampai hari Rabu (05/04/2023) yang bertempat di pondok pesantren yang telah ditentukan oleh sekolah.

Kegiatan pesantren berlaku untuk seluruh siswa siswi muslim, sedangkan siswa siswi non-muslim melaksanakan kegiatan keagamaan yang diampu oleh guru agama masing-masing. Agenda kegiatan yang dilaksanakan antara lain pembiasaan sholat dhuha, zhuhur dan ashar berjamaah di sekolah, tadarus Al Quran, kajian tentang akhlak, tauhid, tarikh dan fiqih yang disampaikan oleh Bapak Sugeng Riyadi, Bapak Rosyid Anwar S.Pd.I, dan bapak M Syukron Izazin, S.Pd.I selaku guru agama Islam SMA Negeri 7 Purworejo. Dengan kegiatan pesantren Ramadhan tersebut, diharapkan peserta didik dapat meningkatkan pemahaman dan penghayatan tentang ajaran Islam sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa.